Hem
Kontakta oss
Felanmälan
Om Föreningen
Information boende
Ordningsregler
Nyinflyttade
Avisering, Autogiro / E-faktura
Renoveringar
Vattenskador
Brandskyddinformation
Skadedjur (Anticimex)
Inglasning av balkong
Bredband / IP telefoni / TV
Inpassering och besökssystem
Parkering
Andrahandsuthyrning
Manualer
Grovsoprum stängs
Mäklarinformation
Tvättstuga
Sök
Logga in medlemmar

Ordningsregler för Brf. Ekoparken

För att vi i föreningens fastigheter på Odlingsvägen 1, 3 och 5 ska få ett så trivsamt boende som möjligt, gäller vissa ordningsregler. En del av dessa regler måste vi följa av brandsäkerhets- eller miljöskäl. Andra regler handlar mer om vad man måste tänka på för att alla ska trivas med sina grannar. Vi bor i flerfamiljshus och det innebär att vi måste vara uppmärksamma på att inte störa varandra. Tänk till exempel på att rökning på balkongen kan vara störande för kringboende om röken når dem.

Vi är många boende med olika åsikter, ålder och familjesituation. Var och en av oss är med och påverkar vår gemensamma boendemiljö, fastigheternas skick och våra kostnader. Genom avgiften betalar vi själva för underhåll av fastigheterna och eventuella kostnader på grund av skadegörelse.

Ordningsreglerna är till för att vi alla ska få ett bättre boende och är ett komplement till den lagstiftning som reglerar de boendes ansvar. Både bostadsrättsinnehavare och hyresgäst kan bli vräkt (avhyst) om man inte sköter sig.

Allmänt gäller för alla boende i Ekoparken:

 • Att följa styrelsens anvisningar.
 • Att ta väl hand om och vårda föreningens egendom.
 • Att inte skräpa ned.
 • Att inte använda lägenheter eller föreningens övriga utrymmen till annat än vad de är avsedda för.
 • Att inte lämna entrédörrar och källardörrar olåsta eller ställa upp dessa med stenar eller annat. Naturligtvis är det tillåtet att tillfälligt ställa upp porten för att underlätta vid flyttning eller andra transporter. Det ska då göras med de anordningar som finns. Det får inte göras genom att placera föremål vid gångledssidan på porten, eftersom man då riskerar att bryta loss gånglederna.
 • Att inte röka i allmänna utrymmen.
 • Att inte grilla på balkonger eller loftgångar.
 • Att inte piska mattor eller kläder på balkonger, i entréer eller trapphus.
 • Att inte mata fåglar från balkonger (fåglar sprider ohyra och mat som faller till marken lockar till sig råttor).
 • Att om man tillfälligt måste utföra störande arbeten, får detta inte göras före 07:00 och efter 19:00 vardagar eller före 09:00 och efter 18:00 lördagar, söndagar och helgdagar.
 • Vid borrningar med slagborr sprids ljudet i hela fastigheten. Den som ska borra mer än enstaka hål eller renovera är skyldig att informera grannarna om när man tänker börja och i vilken lägenhet man borrar/renoverar och hur länge detta ska pågå. Detta anslag ska sättas upp på anslagstavlan i entrén och i hissen minst 1 vecka i förväg, så övriga i huset kan planera sin frånvaro i god tid innan renoveringsarbetet börjar.
 • Att inte spela störande musik eller föra annat oljud så att det är störande i andra lägenheter. Att till exempel spela hög musik sent på vardagsnätter är strängeligen förbjudet.
 • Att inte framföra motorfordon på föreningens mark, annat än i samband med transporter.
 • Att om ohyra upptäcks i lägenhet eller annat utrymme ska detta omedelbart anmälas skriftligt till styrelsen.
 • Skador eller fel i fastigheten skall anmälas till vår tekniska förvaltare. Vid frågor kontakta styrelsen.

Ordningsregler:

1. Allmänna utrymmen

2.Hantering av sopor
 • Allt avfall skall hanteras enligt gällande lagstiftning. Det innebär att alla har skyldighet att följa de anvisningar som ges ut av Solna kommun.
 • I de bruna kompostkärlen i varje soprum får endast matavfall i de bruna påsarna slängas. Om det är slut på påsarna i soprummet ska ni kontakta portvärden som fyller på.
 • Tidningsbehållarna är endast avsedda för tidningar. Övrigt förpackningspapper skall läggas i kommunens återvinningskärl (vid ICA).

 • I grovsoprummen
 1. Får endast grovsopor från den egna familjen läggas. Om man anlitar hantverkare i lägenheten får grovsopor från detta inte läggas i föreningens grovsoprum. Alla grovsopor skall läggas i kärlen. Observera att det är absolut förbjudet att lägga hushållssopor i grovsoprummen på grund av risken för att få in skadedjur (råttor) i lägenheterna.
 2. Farligt avfall som till exempel kyl, frys, lysrör, färgrester och andra kemikalier måste ovillkorligen lämnas in på kommunens miljöstation.
 3. Det är endast tillåtet att lämna små el-artiklar som ryms i behållaren i grovsoprummet. Övriga el-artiklar ska lämnas till återvinningsstation.
 4. De sopor som slängs i sopvagnarna i soprummen skall vara väl förpackade. Soporna skall läggas i sopvagnarna
 5. Byggsopor av alla de slag vid renovering liksom fast inredning i din bostad som exempelvis dörrar, skåp, garderober, tvättställ, toaletter, badkar. Inte heller vitvaror som kyl- och frysskåp, disk- eller tvättmaskin.
 • Inte heller tillåtet att tömma och rensa en full lägenhetsförråd hit till grovsoprummet. För sådan ändamål kan du anlita en firma. Tex skräphämtarna (Googla).

  Soffa, fåtölj , bokhyllor, byråer ska till återvinningsstationen och inte på golvet i grovsoprummet. (närmast ligger Sörab vid SE banken, Rissne Sundbyberg).

  Inte heller bilbatterier, bildäck, målarfärger eller lösningsmedel.

  Om vi inte får ert samarbete, blir vi tvungna att stänga grovsoprummet eftersom det bli ohållbart att hålla ordning på det. Föreningen har ingen skyldighet att ha grovsoprum.

3.Lägenheten

4.Transporter till och från fastigheterna

              För den som behöver ställa upp fordon i samband med flyttning eller annat så kan ett tillfälligt                         stillstånd lånas av portvärden.

 • Transporter bör ske till baksidan.

5.Tvättstugor

6. Övrigt
 • Anslagstavlorna i porten/hissen är till för föreningens information typ information från styrelse, anslag om tillfällig fest/Födelsedag, tillfällig renovering etc. Det är inte avsedd som diskussionsforum. För övrig affischering krävs tillstånd av styrelsen.


 
 

Boende i Ekoparken har skyldighet att följa enskilda styrelsemedlemmars anvisningar i ordningsfrågor. Sådan anvisning kan överklagas skriftligen till styrelsen, men anvisningen gäller fram till ett eventuellt hävande från styrelsen.

Uppdaterat 2021-10-04
Utskriftsvänlig sida
Brf Ekoparken. Odlingsvägen 3, 170 77 Solna.
Provided by Webforum