Hem
Om Föreningen
Felanmälan
I händelse av kris
Information boende
Ordningsregler
Nyinflyttade
Renoveringar
Vattenskador
Skadedjur (Anticimex)
Inglasning av balkong
Bredband / IP telefoni / TV
Inpassering och besökssystem
Parkering
Andrahandsuthyrning
Avisering, Autogiro / E-faktura
Manualer
Grovsoprum
Tvättstuga
Årlig föreningsstämma 2024
Admin
Kontakta oss
Sök

Ordningsregler för Brf. Ekoparken

För att vi i föreningens fastigheter på Odlingsvägen 1, 3 och 5 ska få ett så trivsamt boende som möjligt, gäller vissa ordningsregler. En del av dessa regler måste vi följa av brandsäkerhets- eller miljöskäl. Andra regler handlar mer om vad man måste tänka på för att alla ska trivas med sina grannar. Vi bor i flerfamiljshus och det innebär att vi måste vara uppmärksamma på att inte störa varandra. Tänk till exempel på att rökning på balkongen kan vara störande för kringboende om röken når dem.

Vi är många boende med olika åsikter, ålder och familjesituation. Var och en av oss är med och påverkar vår gemensamma boendemiljö, fastigheternas skick och våra kostnader. Genom avgiften betalar vi själva för underhåll av fastigheterna och eventuella kostnader på grund av skadegörelse.

Ordningsreglerna är till för att vi alla ska få ett bättre boende och är ett komplement till den lagstiftning som reglerar de boendes ansvar. Både bostadsrättsinnehavare och hyresgäst kan bli vräkt (avhyst) om man inte sköter sig. Boende i Ekoparken har skyldighet att följa anvisningar i ordningsfrågor.


Ordningsregler

Ljudlig arbete i lägenhet

 1. All tillfälliga eller kortare (någon timme) ljudliga reparationsarbete som behöver göras i lägenheten kan ske mellan kl 9:00 tom 19:00 vardagar och 10:00 tom 18: 00 under helgerna

  Vid borrning/bilning med slagborr i betongen sprids oljudet i hela fastigheten. Den som ska borra mer än enstaka hål  under dagen är skyldig att informera sina grannar om och när man tänker borra och hur länge det ska pågå samt i vilken lägenhet man borrar. info ska sättas upp på anslagstavlan och i hissen.
 2. Vid all renovering eller reparationsarbete som behöver ske under längre tider , så ska grannarna informeras i huset , se under fliken " Renoveringar" i BRF hemsida

Allmänt

 1. Att följa styrelsens anvisningar.
 2. Att ta väl hand om och vårda föreningens egendom.
 3. Att inte skräpa ned.
 4. Att inte använda lägenheter eller föreningens övriga utrymmen till annat än vad de är avsedda för.
 5. Att inte lämna entrédörrar och källardörrar olåsta eller ställa upp dessa med stenar eller annat. Naturligtvis är det tillåtet att tillfälligt ställa upp porten för att underlätta vid flyttning eller andra transporter. Det ska då göras med de anordningar som finns. Det får inte göras genom att placera föremål vid gångledssidan på porten, eftersom man då riskerar att bryta loss gånglederna.
 6. Att inte röka i allmänna utrymmen.
 7. Att inte grilla på balkonger eller loftgångar.
 8. Att inte piska mattor eller kläder på balkonger, i entréer eller trapphus.
 9. Att inte mata fåglar från balkonger (fåglar sprider ohyra och mat som faller till marken lockar till sig råttor).
 10. Att inte spela störande musik eller föra annat oljud så att det är störande i andra lägenheter. Att till exempel spela hög musik sent på vardagsnätter är strängeligen förbjudet.
 11. Att inte framföra motorfordon på föreningens mark, annat än i samband med transporter.
 12. Att om ohyra upptäcks i lägenhet eller annat utrymme ska detta omedelbart anmälas skriftligt till styrelsen.
 13. Skador eller fel i fastigheten skall anmälas till vår tekniska förvaltare. Vid frågor kontakta styrelsen.


1. Allmänna utrymmen

2.Hantering av sopor
 1. Allt avfall skall hanteras enligt gällande lagstiftning. Det innebär att alla har skyldighet att följa de anvisningar som ges ut av Solna kommun.
 2. I de bruna kompostkärlen i varje soprum får endast matavfall i de bruna påsarna slängas. Om det är slut på påsarna i soprummet ska ni kontakta fastighetsförvaltaren.
 3. Övrigt förpackningspapper skall läggas i kommunens återvinningscontainrar (vid ICA).


    3.Lägenheten

     4.Transporter till och från fastigheterna
 1. Det är enbart tillåtet att trafikera föreningens vägar vid transporter av skrymmande gods. Övrig trafik och uppställning är förbjuden. Parkeringsövervakning inom föreningens område sköts av Q-parkhttps://www.q-park.se/sv-se/about/contact-us/. För den som behöver ställa upp fordon i samband med flyttning eller annat så kan ett tillfälligt tillstånd lånas av styrelsen.
 2. Transporter bör ske till baksidan.

    5.Tvättstugor

    6. Övrigt

Anslagstavlorna i porten/hissen är till för föreningens information typ information från styrelse, anslag om tillfällig fest/Födelsedag, tillfällig renovering etc. Det är inte avsedd som diskussionsforum. För övrig affischering på entrédörrar är inte tillåtet.

 
Uppdaterat 2022-04-18
Utskriftsvänlig sida
Brf Ekoparken. Odlingsvägen 3, 170 77 Solna.
Provided by Webforum