Hem
Om Föreningen
Felanmälan
I händelse av kris
Vatten och översvämning
Brand
Ventilation i huset
Information från MSB vid kris
Skyddsrum
Information boende
Tvättstuga
Årlig föreningsstämma 2024
Admin
Kontakta oss
Sök

Systematiskt brandskydd i Brf Ekoparken

 

Som bostadsrättsförening har vi vissa lagkrav på oss. Bland annat vad gäller brandskydd, så kallat SBA = Systematiskt brandskydd. Det innebär att styrelsen har ett övergripande ansvar för underhåll och kontroll av brandskyddet i föreningens byggnader.

BRF Ekoparken gör årligen kontroll av

 1. Rökluckor som sitter på taket i sista våningen högst upp i varje trappuppgång i huset. De är till för att öppnas automatiskt när trappuppgången börjar fyllas med rök.
 2. Brandvaranare som sitter i varje våningsplan vid hissarna. Och vid tvättstugor
 3. Bransläckare i varje hus. En brandsläckare finns i Källarvåning och en vid näst högsta våning.
 4. Punktsprinklar: i varje hus i Elrum, soprum, tvättstuga

 

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för brandskyddet i den egna bostaden och tillhörande förrådsutrymmen. Det innebär att strikt följa de lagar som reglerar detta samt föreningens stadgar och anvisningar från styrelsen.

 

Följande anvisningar ska följas av bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Ekoparken:

 • I lägenheten ska det finnas minst en brandvarnare.
 • Brännbara eller hindrande föremål får inte förvaras på loftgång.
 • Inga föremål får förvaras på våningsplan. Undantag kan göras för elfordon för rörelsehindrade, efter styrelsens godkännande av placering.
 • Inga föremål får förvaras utanför det egna källarförrådet eller i övriga allmänna utrymmen.
 • Det är absolut förbjudet att lägga något utanför kärlen i soprummen.
 • Fettfiltret i spiskåpan ska rengöras regelbundet.
 • Inga brandfarliga vätskor eller gaser får förvaras i källarförråd.
 • Grillning får inte ske på balkong.

 

Dessutom bör vi alla tänka på att

 • Att dörrar går helt igen när vi stänger dem.
 • Att inte släppa in obehöriga i våra byggnader.
 • Att inte lämna mobilladdare i eluttaget när de inte används.
 • Att inte lämna ett rum med tända ljus.
 • Att kolla batterier i brandvarnare varje år.
 • Att det ur brandsäkerhetssynpunkt är bra att stänga dörrar och fönster när man lämnar bostaden för en längre tid.

  I händelse av brand

 • Stäng in branden.

  Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus
 • Brinner det hos någon annan ochom trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet ( Det är din brandcell)! Larma 112! Räddningstjänsten hjälper dig ut.
 • Trappuppgången är enda vägen att ta sig ut från huset. Ta aldrig hissen i händelse av brand.
Uppdaterat 2022-03-05
Utskriftsvänlig sida
Brf Ekoparken. Odlingsvägen 3, 170 77 Solna.
Provided by Webforum