TvättstugebokningTvättstugebokning Brf Ekoparken (snabb inloggning)

Gemensam tvättstuga är både praktiskt och ekonomiskt för boende i BRF.
Vi har tydliga regler och hoppas att alla boende följer dem.

För att undvika konflikter

Respektera tvättiderna.
- Tvätta på din egen tid, ingen annans. Se till att vara igång när tvättstugan är din, så du hinner bli färdig när tiden är ute.


Städa efter dig.
- Att respektera gemensamma lokaler och hålla rent är viktigt. Olika personer kan ha olika nivåer när det gäller städning och vissa kanske aldrig blir nöjda med andras arbete. Man får helt göra så gott man kan och lämna tvättstugan i det skick man själv vill finna den.


Ta bort luddet ur torktumlaren.
- Kvarlämnat ludd är en av de vanligaste orsakerna till att grannar blir ovänner i tvättstugan. Bort med det bara!


Töm och skölj.
- Kom ihåg att tömma vattenbehållare och torka bort eventuella rester av tvätt- och sköljmedel.


Torka bort hundhåret
- Torka ur maskinerna invändigt, särskilt om du tvättar kläder som kan bära med sig hår från husdjur.


Gör inte detta:


Sätt inte upp arga lappar.
- Arga, retsamma, aggressiva och kanske till och med hotfulla lappar med klagomål och uppmaningar leder sällan till något gott. Risken är att man piskar upp en tråkig stämning och gör en stor sak av det hela.

Tvätta inte bygelbehåar utan tvättpåse.
- Byglarna kan krypa ur och skada tvättmaskinen. Blir dyrt!


Vanligt folkvett:

1. Ta inte med husdjur in i tvättstugan, folk kan vara allergiska och djur släpper hår.

2. Rök inte i tvättstugan, det är väldigt ofräscht.

Bonustips: Om du inte står ut:


Den som vill installera en egen tvättmaskin och sköta sin tvätt hemma i bostaden måste komma ihåg att dryfta saken med styrelsen först. Annars kan man bli ersättningsskyldig vid en eventuell läcka.Uppdaterat 2019-12-15