Åtgärder för att minska risken för vattenskador

Under en tid har vi tyvärr drabbats av vattenskador. Orsaken har varit bl. a. kondensvatten från kyl/frys. Dräneringen i kylen varit igensatt och det har blivit översvämning av kondensvatten ut från kylen på golvet. Detta händer speciellt under sommarmånader. Om det inte finns något läckageskydd under skåpen och man inte uppmärksammar, så kan vatten rinna på baksidan av kyl/frys. Dessa händelser drabbar både lägenhetsinnehavare och drar stora kostnader även för föreningen.
Vid vattenskador har föreningen ansvar för att undersöka orsaken och har även ansvar för att åtgärda ev. fall i stommen.

För att minska risken för framtida skador föreningen har beslutat att det ska finnas fuktskydd under alla kyl/frysskåp.
Läckageskyddet är ett "plasttråg" som placeras under kyl/frysskåp. Det är samma typ av skydd som det är redan krav på ATT DET SKA FINNAS UNDER DISKMASKINER.
skyddet finns i byggvaruhus samt där man säljer hushållsmaskiner.
Samtliga lägenhetsinnehavare uppmanas att montera läckageskydd om det inte är redan gjort.
Uppdaterat 2021-12-19