Inglasning av balkong 

Styrelsen godkänner generellt att man glasar in balkongen. Dock är ingrepp i själva fasaden för att bygga längre ut eller liknande är ej önskvärt. Normalt bygger entreprenören en fast ram som alla glaspartier hängs på.

Bygglov söker du, eller din entreprenör med din fullmakt, hos Solna kommun. Därefter skickas en kopia på bygglovstillståndet till styrelsen som då kan godkänna det.

Det har varit ett antal etablerade firmor som tidigare utfört detta åt boende enligt normerna och med önskat resultat. Två exempel är:
- Svenska Lumon AB
- Nordiska inglasningar

Notera att listan endast är exempel på tidigare firmor. Det är den boende som ansvarar för kvaliteten.
Uppdaterat 2021-10-18