Information boende

Nu har renovering av fastigheternas tak med efterföljande installation av solceller påbörjats.

  • Odlingsvägen 5 och Åbergssons väg 2-8 restes ställningarna vecka 40 och kommer att rivas i Januari 2022.
  • Odlingsvägen 1-3 kommer ställningar att resas i Januari 2022 och rivas i April 2022.

Ljudliga arbeten

Arbeten på taken kommer att pågå kl 7-17, måndag till fredag. Vid frånsteg från detta kommer ytterligare information att sättas upp. Ljudliga arbeten kommer efter bästa förmåga att koncentreras i tid och göras efter klockan 8.

Bakgrund

Årsmötet har gett styrelsen i uppdrag att installera solceller på fastigheternas tak. I samband med upphandlingen besiktigades taken av oberoende besiktningsmän som konstaterade att taken snart skulle behöva renoveras. Styrelsen valde därför att göra en samlad upphandling av takrenovering och solceller.Uppdaterat 2021-10-22