Renoveringar

Om du skulle vilja renovera din lägenhet, så vill BRF att du gör en anmälan som du hittar i länken nedan.

Undertecknandet av anmälan innebär också att man läst och intygat att arbetet kommer utföras enligt BRFs regler.

Länk: Anmälan för renoveringar

För mer information se:

1 - Regler för renoveringar
2 - info om husets ventilationssystem

Uppdaterat 2022-05-27