Valberedningen

valberedningen@brfekoparken.se

Carl Gissdal, sammankallande (hus 5, vån 2)
Sussane Atterfors (hus 1, vån 1)
Nils Viking (hus 3, vån 7)


Uppdaterat 2022-04-13