Valberedningen

valberedningen@brfekoparken.se

Sussane Atterfors , sammankallande (hus 1, vån 1)
Nils Viking (hus 3, vån 7)
Yifeng Lin (hus 5, BV)


Uppdaterat 2022-06-04