Felanmälan
Nabo fastighetsförvaltning sköter drift och underhåll av vår fastighet.

Drift och skötsel

Ärende

Öppettider

Telefon

E-post

 

 

 

 

Felanmälan

07.00-16.00

010-288 00 26

felanmalan@nabo.se

 

 

 

 

Avgifter, hyror & kontrakt

09.00-11.30

010-288 00 27

avgifthyra@nabo.se

 

 

 

 

Jour vardagar *

16.00-07.00

010-288 00 26

 

 

 

 

 

Jour helger*

Dygnet runt

010-288 00 26

 

 

 

 

 

Växel

07.00-16.00

010-288 00 00

info@nabo.se


   

*Observera att ärenden på jourtid debiteras extra.

Alla felanmälningar ska göras via Nabo, förutom hissar, internet och TV samt de blåa taggar och porttelefoni.

Vid felanmälningar "om ni anmäler att föreningen ska betala" skicka informationen även till:
boende@brfekoparken.se, Så styrelsen känner till felanmälan och kan göra uppföljning.

Hissar

0771 - 50 00 00 Bemannat dygnet runt

Kontrollera gärna först om hissdörren inte fastnad i någon plan pga grus eller hinder.

     

Inpassering och låssystem
Taggar för att öppna dörrar till entren, källarförråd, tvättstuga smat porttelefonen tillhandahålls av styrelsen. maila till:  boende@brfekoparken.se 
Övriga fel på låsen ska felanmälas till Nabo som kontaktar Låsservice eller Aptussystemt vid behov.

Internet
OWNIT
08-525 07 300 https://www.ownit.se

TV
Telenor

020-22 22 22  https://www.telenor.se

---------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 2023-03-25