Felanmälan
Från och med 2021-11-01 kommer Nabo fastighetsförvaltning att ta över drift och skötsel i vår fastighet.

Drift och skötsel

Ärende

Öppettider

Telefon

E-post

 

 

 

 

Felanmälan

07.00-16.00

010-288 00 26

felanmalan@nabo.se

 

 

 

 

Avgifter, hyror & kontrakt

09.00-11.30

010-288 00 27

avgifthyra@nabo.se

 

 

 

 

Jour vardagar *

16.00-07.00

010-288 00 26

 

 

 

 

 

Jour helger*

Dygnet runt

010-288 00 26

 

 

 

 

 

Växel

07.00-16.00

010-288 00 00

info@nabo.se


   

*Observera att ärenden på jourtid debiteras extra.

Alla felanmälningar ska göras via Nabo i första hand, förutom hissar, internet och TV.

Vid felanmälningar "om föreningen ska betala" skicka informationen även till:
boende@brfekoparken.se, Så styrelsen känner till felanmälan och kan göra uppföljning om den inte åtgärdats.

Hissar

0771 - 50 00 00 Bemannat dygnet runt

Kontrollera gärna först om hissdörren inte fastnad i någon plan pga grus eller hinder.

     

Inpassering och låssystem
Felanmälan görs via Nabo som kontaktar Bysmeden Lås AB som är vår lokala servicepartner om det blir något fel.

Internet
OWNIT
08-525 07 300 https://www.ownit.se

TV
Telenor

020-22 22 22  https://www.telenor.se

---------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 2022-02-26