Åbergssons Samfällighetsförening

Brf Ekoparken ingår i Åbergssons SamFällighetsFörening (ÅSFF) tillsammans med följande 7 föreningar:
  • Brf Gamla Vägen
  • Brf Guldhamra
  • Brf Sippan
  • Brf Sjöglimten
  • Brf Tivoli
  • Brf Utsikten
  • Brf Åbris

ÅSFF ansvarar för parkering (se under rubriken parkering), underhåll inkl snöröjning av gator och gångvägar inom området samt underhåll av brunnar och ledningar för avlopp. Ansvaret omfattar också underhåll och drift av belysningen av gator och gångvägar samt drift av våra gemensamma nät avseende kabel-TV resp Internet.
Uppdaterat 2015-06-14