Information till dig som är nyinflyttad

Du hittar mycket av den information du behöver på vår hemsida: www.brfekoparken.se

Nedan följer en sammanfattning av det som kan vara till hjälp vid inflyttning

 1. Föreningens fastighetsförsäkring täcker inte skador som uppkommer i din lägenhet. Hem- och bostadsrättsförsäkring ska därför tecknas separat av respektive lägenhetsinnehavare.

 2. Alla lägenheter måste ha brandvarnare.
 3. Du får ditt namn på ytterdörren, och på anslagstavlan i entrén, genom att kontakta vår fastighetsförvaltare. 
 4. Du får namn och telefonnummer (fast eller mobil) för porttelefonen vid entrén. Du får tillgång till tvättstugan och kan boka tid genom BRF hemsida när du blivit medlem i föreningen. och få inloggningsuppgifter Maila ditt namn och lägenhetsnummer samt telefonnummer till styrelsen boende@brfekoparken.se.
 5. Du får tillgång till Internet genom att anmäla till OwnIT att du är nyinflyttad i föreningen. Detta görs genom att du kontaktar OwnIT på tel08-525 07 300 alternativt per mail: info@ownit.se.
 6. Du får direkt tillgång till kabel-TV utan att anmäla att du flyttat in. Du behöver bara ansluta din TV till boxen som tillhör lägenheten och starta kanalsökning (se vidare under TV).
  Följande bör observeras! Den som flyttar ut kan ha utökad utbud och måste då säga upp detta eller flytta det med sig, anvisning från Telenor: 
  Hur gör de boende med sina abonnemang vid in- och utflytt?

  Det finns tre alternativ som hanteras via kundservice på 020 222 222

  1) Flytt av tjänst. Om vi levererar samma typ av tjänst på den utflyttande abonnentens nya adress så erbjuds den boende att flytta med sina tjänster.

  2) Överlåtelse. Tjänster och utrustning kan skrivas över från den utflyttande abonnenten till den inflyttande om de båda undertecknar och skickar in vår överlåtelseblankett. Den finns att skriva ut här: https://mediearkivet.telenor.se/Data/mw/Pdf/TA921080.pdf

  3) Avslut. Utflyttaren kan kontakta kundservice på för att säga upp sina tjänster. Vid avslut så kommer utlånad utrustning krävas i retur. När inflyttaren kommer till bostaden så kan denne beställa ut ny utrustning via kundservice.

  Observera att vi har abonnemang genom vår Samfällighet som heter ÅSFF. Ni kan ange detta vid kontakt med Telenor (Ni kan ange att BRF Ekoparken ingår i samfälligheten).

 7. Våra hus städas en gång i veckan av Hola Städ. Om du har några synpunkter på städningen så mailar du oss på boende@brfekoparken.se

Vid övriga frågor kan du alltid mejla styrelsen på boende@brfekoparken.se

 

Uppdaterat 2022-04-16