Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Andres Lagerlöf, ordförande, Odlingsvägen 1
Gustaf Holst Enqvistledamot, Odlingsvägen 3

Thomas Belius, ledamot, Odlingsvägen 5

Qi Shang Lin, ledamot, Odlingsvägen 5

Monica Fornander, ledamot, Odlingsvägen 1

Ali Karimpour, ledamot, Odlingsvägen1

Suppleanter:

Ljuba Vesselinova, suppleant, Odlingsvägen 5


E-post till styrelsen

boende@brfekoparken.se 

E-post till styrelsen från företag, organisation och myndigheter

styrelsen@brfekoparken.seUppdaterat 2022-06-04