Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:

Andres Lagerlöf, ordförande, Odlingsvägen 1

Thomas Belius, ledamot, Odlingsvägen 5

Gustaf Holst Enqvistledamot, Odlingsvägen 3

Monica Fornander, ledamot, Odlingsvägen 1

Lena Boström, ledamot, Odlingsvägen 1

Ali Karimpour, ledamot, Odlingsvägen 3

Suppleanter:

Moa Hummelgård, suppleant, Odlingsvägen 5

Ljuba Vesselinova, suppleant, Odlingsvägen 5

E-post till styrelsen från boende

boende@brfekoparken.se 

E-post till styrelsen från företag, organisation och myndigheter

styrelsen@brfekoparken.seUppdaterat 2021-06-10